YAYIN AKIŞI

07:30 Gazete Manşetleri
09:30 Sabah Haber
10:00 Rüzgar Gülü
11:00 Uğur'lu Gündem
11:00 Belgesel
12:00 Gün Ortası Haber
12:30 Yerli Yapım
13:00 Film
14:00 Rüzgar Gülü Tekrar
15:00 Bugün Ne Konuşuluyor
16:00 Belgesel
17:00 Uğur'lu Gündem Tekrar
18:00 Yerli Yapım
19:00 Film
20:00 Ana Haber
21:00 Basın Tribünü
23:00 Son Nokta Haber
07:30 Gazete Manşetlei
09:30 Sabah Haber
10:00 Rüzgar Gülü
11:00 Uğur'lu Gündem
12:00 Gün Ortası Haber
12:30 Yerli Yapım
13:00 Belgesel
13:00 Film
14:00 Rüzgar Gülü (Tekrar)
15:00 Bugün Ne Konuşuluyor
16:00 Belgesel
16:00 Belgesel
17:00 Uğur'lu Gündem (Tekrar)
18:00 Yerli Yapım
19:00 Film
20:00 Ana Haber
21:00 Perde Arkası
23:00 Son Nokta Haber
07:30 Film
08:30 Belgesel
09:30 Film
10:00 Yerli Yapım
11:00 Alış-Veriş
12:00 Gün Ortası Haber
12:30 Yerli Yapım
13:00 Alış-Veriş (Tekrar)
14:00 Pslife Magazin
15:00 Ayrıntı SGK Derya
16:00 Film
17:00 Anamaslı
18:00 Uğurlar Ola
19:00 Düğün Dernek
20:00 Ana Haber
21:00 Uğurlar Ola
23:00 Müzik Yelpazesi
07:30 Film
08:30 Belgesel
09:30 Film
10:00 Yerli Yapım
11:00 Pazar Kahvesi
12:00 Gün Ortası Haber
12:30 Belgesel
13:00 Alış-Veriş
14:00 Pslife Magazin
15:00 Film
16:00 Belgesel
17:00 Uğurlar Ola
18:00 Anamaslı
19:00 Müzik Yelpazesi
20:00 Ana Haber
21:00 Anamaslı
23:00 Düğün Dernek